• HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN
HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN

HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN

Vinsmarthome đã hoàn thiện và lắp đặt xong cho công trình Anh Quân – Dĩ An. Với dòng công tắc thông minh SSW tiện lợi, đơn giản, dễ sử dụng. Cùng với các thiết bị kết nối tiện lợi cho ngôi nhà.

Lắp đặt hệ thống Nhà Thông Minh gói EASY HOME

Với dòng công tắc SSW REC điều khiển các line đèn, ngữ cảnh phù hợp với ngôi nhà. Điều khiển bật/ tắt các thiết bị. Điều khiển trực tiếp trên công tắc, trên màn hình giao diện, trên remote cầm tay. Vô cùng tiện lợi, dễ sử dụng cho trẻ em và người già. Đặc biệt, an toàn về điện.

HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN

Thiết bị cửa cuốn tự động. Dễ sử dụng.

HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH DĨ AN